De eikenprocessierups is al een aantal jaren een plaag in Nederland. Wij hebben daarom een assortiment aangemaakt met speciaal geselecteerde artikelen om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een thuis te bieden. 

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups bestrijden

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal rupsennesten met 80 procent is afgenomen door het vermeerderen van het aantal natuurlijke vijanden in deze gebieden. De natuurlijke vijanden van de rupsen zijn in eerste instantie de vogels zoals de koolmees, pimpelmees, roodborstje, boomklever, spreeuwen, spechten en nog vele andere. Daarnaast is de inzet van vleermuizen effectief gebleken. Sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarve de rups stukje bij beetje opeet. Andere insecten zoals wantsen en gaasvliegen maar ook spinnen en mieren leveren hun bijdrage.