Privacy policy & Disclaimer

Haxo.nl is onderdeel van Webshop Beheer B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Hoogeveen onder het nummer 70031886.
Wanneer u een van de websites van Haxo bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. 


Haxo heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen.
Bij Haxo wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Haxo nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Haxo dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.


Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Haxo is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Haxo liggen bij Haxo.


Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Haxo niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Haxo informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.