Privacy policy & Disclaimer

Haxo.nl is onderdeel van Haxo Retail B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder het nummer 01140804.
Wanneer u een van de websites van Haxo Retail B.V. bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, stemt u in met de voorwaarden vermeld in deze disclaimer. Onder Haxo Retail B.V. vallen sowieso de volgende websites: (www.)haxo.nl, (www.)cookinglife.nl, (www.)deurdranger.net.


Haxo Retail B.V. heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen.
Bij Haxo Retail B.V. wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Haxo Retail B.V. nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Haxo Retail B.V. dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.


Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Haxo Retail B.V. is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Haxo Retail B.V. liggen bij Haxo Retail B.V..


Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Haxo Retail B.V. niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Haxo Retail B.V. informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.