Algen bedreigen de gezondheid van vissen en waterplanten in uw vijver en vertroebelen het vijverwater. Bij Haxo vindt u draadalg en zweefalg bestrijdingsmiddelen voor de mechanische of biologische bestrijding van algen. 

Algen bestrijden

Als de vijver in een biologisch evenwicht is, is het water in de vijver helder en gezond. Maar het biologisch evenwicht is heel gevoelig en kan snel verstoord rajen, door onder andere te veel vissen, vervuiling of zonlicht. Hierdoor kunnen de waterwaarden verslechteren en deze situatie geeft algen de kans om zich snel te vermeerderen. Het gevolg daarvan is troebel water. 

In het water van de vijver komen grofweg twee soorten algen voor, draadalgen en zweefalgen. Draadalgen zijn alle algen die tastbaar zijn, je kunt ze bij wijze van spreken uit het water pakken. Zweefalgen zijn de algen die ervoor zorgen dat het water van de vijver een groene kleur krijgt. 

Wat doen algen? 

Algen zorgen voor zuurstof in de vijver. Daarnaast zijn algen zelf voedsel voor allerlei kleine organismen. Algen hebben daarom wel degelijk ook een positieve bijdrage voor de vijver. Ze zijn namelijk essentieel voor vissen in de vijver en voor goede vijverbacteriën. 
Het gaat alleen mis als algen zich zo snel vermeerderen dat de vissen en de vijverbacteriën de populatie niet op dezelfde grootte kunnen houden. Dan krijgen de algen in de vijver de overhand. Op dat moment is het belangrijk om in te grijpen en de vijver weer in evenwicht te krijgen. 

Hoe kun je algen bestrijden? 

Als de algen de overhand hebben gekregen in de vijver of als je wilt voorkomen dat algen de overhand gaan krijgen in de vijver, zal je de algen moeten gaan bestrijden. 

Er zijn verschillende producten om algen, zoals draadalg te bestrijden. Zo kunt u algen doden door een vijververbeteraar aan het water toe te voegen. De door de Velda I-tronic uitgezonden micro golven of het UV-C licht van een UV-C filters met een UV lamp hebben hetzelfde effect. 
Maar naast deze producten is het verstandig om de algengroei ook op met een algen bestrijdingsmiddel aan te pakken en vervolgens onder controle te houden. Zo krijgt u snel en houdt u een heldere vijver. 

Draadalgen in de vijver

Er zijn verschillende manieren en middelen om draadalgen te bestrijden in de vijver. Uiteraard heeft Haxo deze middelen en producten in haar assortiment. Net als alle andere vijveronderhoud producten die u nodig heeft om uw vijver goed te onderhouden en te kunnen genieten van een mooie vijver met helder water. Heeft u vragen over het bestrijden van draadalg in uw vijver? Neem contact met ons op!