Putten & kolken voor de afwatering naar de riolering