Drainage

Als je tuin na een flinke regenbui blank staat, kan dat voor behoorlijk wat frustratie zorgen. Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem: drainage. Wij vertellen je alles wat je moet weten over drainage: wat is het, hoe werkt het, welke materialen heb je nodig en hoe leg je het aan?

Wat is drainage?

Drainage is het afvoeren van overtollig water in de bodem door middel van een drainagebuis of drainageslang. Het doel van drainage is het voorkomen van wateroverlast in bijvoorbeeld je tuin, het ontlasten van de riolering en het verbeteren van de groeiomstandigheden van planten. Door het afvoeren van het overtollige water, wordt de bodemstructuur verbeterd en wordt de grond minder snel verzadigd.

Hoe werkt drainage?

Drainage werkt door het afvoeren van het overtollige water via de drainagebuis of drainageslang. Deze buis of slang wordt aangelegd in een sleuf die is gegraven in de grond. Het water stroomt in de buis of slang en wordt afgevoerd naar een afvoerput of infiltratievoorziening. Door het afvoeren van het water wordt de grond minder nat en ontstaat er een betere waterhuishouding.

Drainage werkt door het creëren van een weg voor het water om te stromen en af te voeren, waardoor het niet op de oppervlakte blijft staan. Dit wordt bereikt door een netwerk van geperforeerde buizen te gebruiken die in de grond worden gelegd. Deze buizen zijn gevuld met grind of puin, waardoor het water kan binnendringen en door de buizen kan stromen. Het water wordt vervolgens afgevoerd naar een verzamelpunt, zoals een sloot of een regenwateropvangsysteem. Door het creëren van een drainage-systeem wordt voorkomen dat water zich ophoopt en schade aanricht aan planten, gewassen, gebouwen en infrastructuur.

Wat zijn de voordelen van drainage?

Drainage biedt verschillende voordelen voor in de tuin en voor landbouwgebieden. Hieronder staan enkele belangrijke voordelen van het gebruik van drainage:

  1. Preventie van wateroverlast: Een van de belangrijkste voordelen van drainage is het voorkomen van wateroverlast. Wanneer er te veel water op een bepaald gebied is, kan het drainagesysteem ervoor zorgen dat dit water wordt afgevoerd. Dit kan voorkomen dat gewassen verdrinken en kan ook schade aan eigendommen en infrastructuur verminderen.

  2. Verbeterde bodemstructuur: Wanneer overtollig water in de bodem wordt afgevoerd, kan de bodemstructuur verbeteren. Dit komt doordat de grond niet langer verzadigd is met water en daardoor beter zuurstof kan opnemen. De verbeterde bodemstructuur zorgt voor een betere groei van gewassen, maar ook planten in de tuin en voorkomt dat ze stagneren of afsterven door wateroverlast.

  3.  Een goed functionerend drainagesysteem zorgt ervoor dat de planten de voedingsstoffen uit de bodem beter kunnen opnemen en daardoor sterker en groter worden.

  4. Verminderde erosie: Erosie is het proces waarbij bodemdeeltjes door water worden verplaatst en afgevoerd. Dit kan leiden tot verlies van vruchtbare grond op de landbouwgrond en van borders in de tuin. Een drainagebuis kan helpen om het water in de bodem vast te houden en zo de bodemerosie te verminderen.

  5. Verbeterde waterkwaliteit: Wanneer regenwater door de bodem stroomt, kan het verontreinigingen oppikken en deze in nabijgelegen waterlichamen afvoeren. Een drainagesysteem kan helpen om het water te zuiveren, voordat het in rivieren, meren en andere waterlichamen terechtkomt.

  6. Verhoogde bodemtemperatuur: Drainage kan ook helpen bij het verhogen van de bodemtemperatuur. Door het afvoeren van overtollig water wordt de bodem droger en kan deze sneller opwarmen. Dit is vooral gunstig voor het kweken van planten en gewassen die warmte nodig hebben om te groeien.

  7. Verlenging van het groeiseizoen: Door het verhogen van de bodemtemperatuur en het verbeteren van de bodemstructuur kan drainage ook het groeiseizoen verlengen. Dit kan resulteren in een grotere opbrengst van gewassen en een langere periode waarin tuinliefhebbers van hun planten kunnen genieten.